Witamy

Rada Osiedla obejmuje swoim zasięgiem dzielnicę Bielska-Białej - Mikuszowice Śl. zwyczajowo zwaną "Cygański Las"


Mikuszowice (niem. Nikelsdorf) - dzielnica Bielska-Białej, położona w południowej części miasta, w Bramie Wilkowickiej, u podnóża Beskidu Śląskiego i Beskidu Małego, nad rzeką Białą. Mikuszowice powstały na początku XIV w. i już w następnym stuleciu uległy podziałowi, ponieważ na Białej ustanowiono granicę: najpierw pomiędzy księstwem cieszyńskim i oświęcimskim, a następnie między Polską a Czechami. Część lewobrzeżna (zachodnia) to Mikuszowice Śląskie (wcześniej Nikelsdorf/Mikuszowice Niemieckie). Przymiotnik "Śląskie" został wprowadzony dopiero w latach 30-tych ub.w. określając jednocześnie przynależność tej części Mikuszowic do woj. śląskiego, a prawobrzeżna (wschodnia) - Mikuszowice Krakowskie (wcześniej Mikuszowice). Dla tej cześći Mikuszowic przymiotnik "Krakowskie", wcześniej po 1920 roku czasowo "Galicyjskie" określały przynależność do woj.krakowskiego. Mikuszowice/Nikelsdorf dzieliły losy państwa bielskiego , natomiast drugie były wsią zbójnicką, na terenie której w 1656 r. rozegrała się bitwa polsko-szwedzka. Znany polski etnograf Wincenty Pol podaje Mikuszowice obok Straconki i Wilkowic jako ostatnie wsie góralskie na płn-zach granicy góralszczyzny w XIX wieku. W XIX w. zachodnia część Mikuszowic stała się miejscowością wypoczynkową, a po drugiej stronie rzeki rozwijał się przemysł. Od 1848 r. częścią Mikuszowic Niemieckich była Olszówka Dolna. W 1954 r. Mikuszowice Śl. uzyskały status osiedla typu miejskiego, będąc jednocześnie siedzibą Gminy Mikuszowice. Obie miejscowości włączono do Bielska-Białej w 1968 r. Najważniejszym zabytkiem dzielnicy jest drewniany kościół św. Barbary z 1690 r. Atrakcją turystyczną jest też kilka zabytkowych willi z XIX w. oraz stary cmentarz ewangelicki. Od 2002 r. obszar dzielnicy wchodzi w skład dwóch osiedli (jednostek pomocniczych gminy): Mikuszowice Krakowskie (część prawobrzeżna) oraz Mikuszowice Śląskie (część lewobrzeżna), przy czym drugie z wymienionych obejmuje także większą część Olszówki. Mikuszowice są dziś dzielnicą o charakterze turystyczno-mieszkalnym. Przez Mikuszowice przebiega droga ekspresowa S69 (wschodnia obwodnica miasta oraz droga krajowa nr 69 do Żywca jak i droga wojewódzka nr 942 do Wisły. Na trasie linii kolejowej nr 139 znajduje się stacja Bielsko-Biała Mikuszowice. W zachodniej części dzielnicy znajdują się popularne tereny rekreacyjne - Bielskie Błonia, będące punktem wyjścia licznych górskich szlaków turystycznych. W obrębie Mikuszowic położone są cztery szczyty górskie:

  • Łysa Góra (653 m n.p.m.) w Beskidzie Małym,
  • Kozia Góra (686 m n.p.m.) zwyczajowo nazwana Stefanką,
  • Równia (610 m n.p.m.),
  • Górna Równia (676 m n.p.m.) w Beskidzie Zachodnim,

Na zboczach trzech ostatnich położony jest Cygański Las - park leśny będący jednocześnie popularnym miejscem wypoczynku z infrastrukturą turystyczną. W górach można odnaleźć pozostałości nieczynnej skoczni narciarskiej i toru saneczkowego. Część Łysej Góry chroniona jest w ramach Parku Krajobrazowego Beskidu Małego, a Cygański Las w ramach zespołu przyrodniczo-krajobrazowego o tej samej nazwie.